AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Nauczyciele CKZiU w projekcie Erasmus + w Irlandii

04MAR


            Dzięki obecności w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych (SASP), dyrekcja i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach biorą udział w projekcie „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli”w ramach działania„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER. Pięcioro członków naszego grona zakwalifikowało się do uczestnictwa w projekcie i mogło doskonalić swój warsztat pracy w malowniczym mieście Sligo położonym na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii. Wyjazdy odbyły się w trzech turach. Jako pierwsza wyjechała grupa nauczycieli uczących języka angielskiego zawodowego. Przez dwa tygodnie poszerzali oni swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w zajęciach warsztatowych. Nasze Centrum w tej grupie reprezentowała p. mgr Katarzyna Depta.

W lipcu 2018 r. odbył się wyjazd drugiej grupy – kilkunastu przedstawicieli kadry kierowniczej placówek zrzeszonych w SASP, a wśród nich Dyrektor CKZiU mgr inż. Ewy Zając i Wicedyrektor CKZiU mgr Edyty Jerzowskiej. W lutym 2019 r. do Irlandii wyjechała trzecia grupa, pośród których są również nauczyciele naszej szkoły: mgr Kamila Klein oraz mgr Monika Szczepańska.

            Pobyt w Irlandii oprócz zwiedzania malowniczych miejsc dał możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Uczestnicy brali udział w zajęciach szkoleniowych i zapoznawali się z organizacją irlandzkiego systemu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Omawiali mechanizmy dostosowujące kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym zasad i procedur wprowadzania nowych kierunków kształcenia, ponadto poznawali specyfikę pracy z młodzieżą w irlandzkiej szkole. Ponieważ 20-tysięczne Sligo jest głównym ośrodkiem edukacyjnym tego regionu, uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić wiele instytucji edukacyjnych, warsztaty i laboratoria, w których prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów. Ponadto, uczestnicy projektu brali udział w kursach języka anielskiego, w trakcie których doskonalili swoje kompetencje językowe.

            Pobyt w Irlandii był okazją, dla biorących udział w projekcie nauczycieli i kadry kierowniczej CKZiU do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół, miast i państw.

Skip to content