AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KONKURS

04LUT
REGULAMIN KONKURSU plastyczno- fotograficznego 

„ ERASMUS W MOICH OCZACH” 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz zespół projektowy ERASMUS. 

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów CKZiU, którzy brali udział w stażach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym. 

3. Czas trwania konkursu: 04.02-08.03.2019 r. 

4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat: 

„Mój wyjazd- Moja relacja”. 

5. Plakaty uczniów będą opublikowane na stronie internetowej szkoły, wystawione w galerii prac uczniów CKZiU w Mysłowicach oraz przedstawione na konferencji podsumowującej projekt. 

6. Do wykonania plakatu należy wykorzystać między innymi własne zdjęcia z wyjazdu oraz wykazać się kreatywnością w jego wykonaniu (np. kolaż, wycinanki, fotografie, rysunki, pamiątki itp.). 

7. Komisja konkursowa będzie oceniała przede wszystkim oryginalność i wrażenie estetyczne wykonanej pracy. 

8. Wykonane prace należy złożyć do p. Magdaleny Puchałki w nieprzekraczalnym terminie 08.03.2019r. 

9. Główną nagrodą w konkursie jest TABLET. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w gablocie Samorządu Szkolnego oraz podane na stronie internetowej szkoły w terminie dwóch tygodni od zakończenia konkursu. 

11. Każdy uczeń biorący udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia zgody zawartej poniżej i przekazania jej wraz z pracą do dnia 08.03.2019r. do organizatora. 

Samorząd Uczniowski CKZiU w Mysłowicach 
Zespół projektowy

Zgoda na publikację uczestnika konkursu – Pobierz

Skip to content