AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Szkolenie ADAS firma Texa

27GRU

Coraz więcej nowych samochodów jest wyposażonych w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS). Najczęściej stosowane  obejmują system ostrzegania o niebezpieczeństwie kolizji, automatyczne hamowanie awaryjne, aktywny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowania martwego pola, rozpoznawanie znaków drogowych, asystenta parkowania czy chociażby adaptacyjne reflektory, które mogą swym światłem omijać pojazdy czy zmieniać światła drogowe na mijania. By na bieżąco zapoznawać uczniów z tymi nowinkami motoryzacyjnymi 14 grudnia b.r. nauczyciele działu samochodowego CKP w Mysłowicach wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę Texa. Jego celem było zaprezentowanie możliwości zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione wszystkie systemy ADAS, przedstawiono możliwości ich diagnostyki oraz metody ich kalibracji. Szczegółowo omówiono  procedury kalibracyjne oraz oprzyrządowanie niezbędne do ich przeprowadzenia. Etap drugi to część praktyczna, podczas której wykonywano ćwiczenia praktyczne przedstawiające kalibracje radarów ACC na przykładzie pojazdów grupy VW i Mazda, kalibracje kamer przednich oraz kalibracja kamery tylnej (cofania). Szkolenie przygotowało uczestników do obsługi i naprawy najnowszych systemów wspomagania jazdy w oparciu o możliwości sprzętu diagnostycznego firmy TEXA.

Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele znacząco poszerzyli swoją wiedzę, by móc się nią dzielić z uczniami podczas zajęć z przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza i umiejętności umożliwią uczniom jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.

DLA CIEKAWSKICH

Systemami wsparcia kierowcy (ADAS) opierają się na danych wejściowych z różnych czujników, które umożliwiają systemom „widzieć”, co się dzieje wokół pojazdu. Najczęściej są to kamery, radary i czujniki ultradźwiękowe. Czujniki układu kierowniczego są również używane do określania kierunku jazdy pojazdu. Niektóre systemy używają informacji z jednego typu czujnika, pozostałe łączą dane z wielu czujników aby uzyskać dokładniejszy „widok” sytuacji.

Większość czujników jest bardzo precyzyjnie ukierunkowanych i wymaga kalibracji, jeśli ich pozycje zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Należy wziąć pod uwagę, że czujnik na niewłaściwym miejscu nawet o kilka dziesiątych milimetra lub kątem kilku minut może spowodować, że pojazd nie będzie utrzymywał zakładanego przez producenta toru jazdy. Często nawet niewielkie kolizje lub lekka stłuczka parkingowa mogą spowodować przesunięcie się czujników odpowiadających za funkcje wspierania kierowcy. Kalibracja będzie także wymagana przy wymianie szyby czołowej, gdyż większość odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kierowcy systemów montowanych jest właśnie do przedniej szyby.

Bagatelizowanie kalibracji systemów może doprowadzić do ich niewłaściwego działania lub wyłączenia. Na desce rozdzielczej mogą być wyświetlane komunikaty o błędach systemów, samochód może stwarzać problem z utrudnionym prowadzeniem, co jest spowodowane niewłaściwą pracą systemu utrzymującego pojazd w pasie ruchu. Problemy takie jak te mogą prowadzić do utraty zaufania przez kierujących w możliwość zapewnienia im bezpieczeństwa przez systemy montowane w samochodach.


Artykuł powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie: https://www.markoweszyby.pl/aktualnoci-i-produkty/159-adas-zaawansowane-systemy-wspomagania-kierowcy.html

Skip to content