AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Człowieka.

11GRU

 10 grudnia został ustanowiony   Międzynarodowym Dniem Ochrony Praw Człowieka.

Z tej właśnie okazji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach odbyła się prelekcja przygotowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego Ultima Ratio Uniwersytetu Śląskiego.   W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 2 TEO, 4 TS i 2TSI, 2TRL. 

Dzięki zajęciom młodzież mogła poznać historię praw człowieka, najważniejsze prawa i wolności człowieka, dokumenty ochrony praw człowieka, przykłady łamania praw człowieka, w jaki sposób działają organizacje pozarządowe broniące praw  człowieka i w jaki sposób działa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spotkanie to, umożliwiło docenienie przez uczniów posiadanych praw i wolności oraz jak bardzo ważne jest ich przestrzeganie i poszanowanie.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Panie Anetę Brągiel – Dudek ,Beatę Ziembę, Barbarę Garbiec i Monikę Oblong-Zwiór.

Skip to content