AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”

05GRU

Nasza szkoła, jak co roku, organizuje akcję profilaktyczną związaną z zapobieganiem HIV/ AIDS. W tym roku szkolnym bierzemy udział w akcji w ramach kontynuowanego na terenie województwa śląskiego projektu „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję” prowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W związku z przystąpieniem do projektu, w okolicach Światowego Dnia AIDS na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych przeprowadzono  edukację młodzieży CKZiU. Przedsięwzięciu towarzyszył  szkolny konkurs plastyczny dot. profilaktyki HIV pod hasłem: „HIV/AIDS – wiem, nie boję się ,toleruję”. Na wyróżnienie zasłużyły plakaty Adriana Trzecioka , Jakuba Długosza, Moniki Guguły, Marty Luks, Kamila Sroki, Weroniki Wołczak i Martyny Chyc. Najlepsze prace naszych kolegów  wyeksponowano na korytarzu szkolnym.

Skip to content