AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Konkurs „Bóbr”

19LIS

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komutacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania.

W konkursie tym 13 listopada w naszej szkole wzięli udział uczniowie z klasy 2 TI i 2 TSI. Organizatorami tego konkursu byli: Irena Kocot, Tomasz Wybraniec oraz Anna Wybraniec.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zadania z tego konkursu z poprzednich edycji.

 

Skip to content