AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Tydzień Zakazanych Książek

04PAŹ

Dnia czwartego października 2018 r. w ramach obchodów Tygodnia Zakazanych Książek został zorganizowany przez panie bibliotekarki mgr Monikę Oblong – Zwiór  oraz mgr Barbarę Garbiec wykład na temat cenzury, jaką zostały objęte polskie książki w bibliotekach po II wojnie światowej.

Na początku mgr Beata Majchrowicz przywitała wszystkich obecnych i opowiedziała o genezie Tygodnia Zakazanych Książek na świecie i w Polsce.

Następnie zaproszony  gość – pani dr Małgorzata Gwadera z Zakładu Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w bardzo ciekawy sposób przedstawiła informacje o książkach, które musiały być usunięte z księgozbiorów bibliotek z uwagi na to, że według ówczesnej cenzury zagrażały władzy. Wśród takich „niebezpiecznych dzieł” znalazły się między innymi utwory Kornela Makuszyńskiego, Zofii Kossak – Szczuckiej, autorów, którzy bardzo mocno byli związani z kresami wschodnimi. Zabawną ciekawostką natomiast była informacja o tym, że „Koziołek Matołek” był na cenzurowanym ze względu na swoje ….. czerwone majteczki.Uczniowie uczestniczący w wykładzie  (kl. IV TI ,III TEO, II TEO  oraz I TSM)  mieli także możliwość obejrzenia nowych wydań książek, które wcześniej były zakazane.

Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości przełożą się na wzrost czytelnictwa i zainteresowania książką, literaturą wśród młodzieży nas.

Skip to content