AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Dziecko w krainie smartfonów

21CZE

Internet zajął szczególne miejsce w naszej codzienności. Już samo zaklasyfikowanie
tego zjawiska nastręcza wiele problemów. Czy Internet możemy nazwać jednym
z mediów (często Internet zaliczany jest do kategorii „nowe media”)? Czy Internet
możemy nazwać alternatywnym środowiskiem funkcjonowania człowieka (świat realny
versus świat wirtualny)? Można także rozpatrywać Internet w kategorii „narzędzia”.
Jak każde narzędzie – z jednej strony jest niezwykle przydatnym instrumentem,
z drugiej zaś, przy nieodpowiednim wykorzystaniu, może przynosić szkody dla
społeczeństwa i jednostki. Jak pokazują badania społeczne i codzienna obserwacja,
młode osoby intensywnie korzystają z Internetu, przez co biorą czynny udział
w kreowaniu wirtualnej rzeczywistości, wpływając na jej kształt, wygląd i zasoby.
Już od najmłodszych lat życia cyfrowy świat towarzyszy dzieciom w ich aktywnościach
poznawczych, rekreacyjnych i interakcyjnych (A. Wrońska, R. Lange 2016). Z deklaracji
polskich nastolatków wynika, iż praktycznie całe młode pokolenie korzysta z Internetu
(0,7 proc. nie korzysta w ogóle). Zdecydowana większość deklaruje, że korzysta
z Internetu wiele razy dziennie lub cały czas, w domu (80,0 proc.), w szkole (39,2 proc.),
u znajomych (32,4 proc.), w miejscach publicznych, gdzie jest dostępna sieć WiFi (29,7
proc.), często kilka godzin dziennie (M. Tanaś, 2016). Duża część młodych użytkowników
sieci korzysta z urządzeń mobilnych, co oznacza, że Internet towarzyszy nastolatkom
praktycznie w ciągu całego dnia.

Korzystania z urządzeń mobilnych nie można rozpatrywać wyłącznie w kontekście
wygody. Smartfon, tablet rzeczywiście pozwalają na swobodny dostęp do sieci
nie tylko w domu, w szkole, ale także dziś w praktycznie każdym miejscu. Urządzenia
mobilne daję jednak użytkownikom o wiele więcej niż tylko wygodę użytkowania.
Pozwalają bowiem na pozostawanie w sieci, pozostawanie online praktycznie przez
cały czas. Z punktu widzenia badawczego warto zauważyć, iż definicja bycia „online”
wymaga doprecyzowania. Zmieniają także sposób wykorzystywania Internetu,
a wreszcie, można zaryzykować tezę, iż tworzą specyficzne środowisko oparte
w dużej mierze na systemie aplikacji.

Wykorzystanie sieci przez młodych internautów do różnych rodzajów aktywności
– nauki, rozrywki, komunikacji, rozwijania zainteresowań – jest nieodłącznym
elementem ich funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Wielu z nich korzysta z Internetu
w sposób umiarkowany, lecz duża część hiperintensywnie. Zjawisko spędzania zbyt
dużej ilości czasu w sieci oraz silne zaangażowani w aktywności online jest obecnie
na tyle powszechne, że w literaturze można spotkać pojęcia takie jak „uzależnienie od
Internetu (ang. Internet Addiction Disorder)”, „siecioholizm”, „nadużywanie Internetu”,
czy „Problematyczne Użytkowanie Internetu (ang. Problematic Internet Use).

Raport Dziecko w krainie smartfonów >>pobierz<<

Skip to content