AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do kopalni rudy cynku i ołowiu

07MAJ

Dnia 7 maja 2018 roku uczniowie z klasy 3GW, kształcący się w zawodzie górnik, uczestniczyli w wycieczce programowej do kopalni rudy cynku i ołowiu „Pomorzany-Olkusz ”.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przeszkoleni w zakresie BHP, poznaliśmy historię kopalni oraz obejrzeliśmy pokaz multimedialny, który zobrazował, jak funkcjonuje zakład górniczy. Następnie przebraliśmy się w ubrania robocze i zostaliśmy wyposażeni w lampy górnicze oraz pochłaniacze ucieczkowe. Specjalnym samochodem przetransportowano nas krętymi wyrobiskami korytarzowymi pod ziemię. Na dole kopalni obserwowaliśmy cały proces technologiczny eksploatacji rudy cynku i ołowiu. Zobaczyliśmy pracę górników i maszyn górniczych wydobywających rudę na powierzchnię, a także maszyny kotwiące górotwór. Dużym zaskoczeniem była informacja, że produktem ubocznym podczas eksploatacji rudy jest srebro. Zwiedzanie kopalni dobiegło końca, więc wyjechaliśmy na powierzchnię. Po umyciu i przebraniu się w łaźni górniczej, udaliśmy się w drogę powrotną do domu z bagażem cennych doświadczeń.

Należy podkreślić, że uczniowie mieli niepowtarzalną okazję pogłębić swoją wiedzę górniczą na temat eksploatacji surowców metodą komorową.

Opiekunami byli inż. Jerzy Znój oraz inż. Włodzimierz Glonek.