AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do kopalni rudy cynku i ołowiu

07MAJ

Dnia 7 maja 2018 roku uczniowie z klasy 3GW, kształcący się w zawodzie górnik, uczestniczyli w wycieczce programowej do kopalni rudy cynku i ołowiu „Pomorzany-Olkusz ”.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przeszkoleni w zakresie BHP, poznaliśmy historię kopalni oraz obejrzeliśmy pokaz multimedialny, który zobrazował, jak funkcjonuje zakład górniczy. Następnie przebraliśmy się w ubrania robocze i zostaliśmy wyposażeni w lampy górnicze oraz pochłaniacze ucieczkowe. Specjalnym samochodem przetransportowano nas krętymi wyrobiskami korytarzowymi pod ziemię. Na dole kopalni obserwowaliśmy cały proces technologiczny eksploatacji rudy cynku i ołowiu. Zobaczyliśmy pracę górników i maszyn górniczych wydobywających rudę na powierzchnię, a także maszyny kotwiące górotwór. Dużym zaskoczeniem była informacja, że produktem ubocznym podczas eksploatacji rudy jest srebro. Zwiedzanie kopalni dobiegło końca, więc wyjechaliśmy na powierzchnię. Po umyciu i przebraniu się w łaźni górniczej, udaliśmy się w drogę powrotną do domu z bagażem cennych doświadczeń.

Należy podkreślić, że uczniowie mieli niepowtarzalną okazję pogłębić swoją wiedzę górniczą na temat eksploatacji surowców metodą komorową.

Opiekunami byli inż. Jerzy Znój oraz inż. Włodzimierz Glonek.

Skip to content