AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”

30LIS

Nasza szkoła, jak co roku, organizuje akcję profilaktyczną związaną z zapobieganiem HIV/ AIDS. W tym roku szkolnym bierzemy udział w akcji w ramach organizowanego na terenie województwa śląskiego projektu „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Przedsięwzięciu towarzyszy konkurs na spot reklamowy pod hasłem „HIV/AIDS – wiem, nie boję się ,toleruję”. Naszą szkołę w konkursie reprezentuje uczennica klasy 2TLR Paulina Firlej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 stycznia 2018r. W związku z przystąpieniem do projektu, w okolicach Światowego Dnia AIDS na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych przeprowadzono edukację młodzieży CKZiU. Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w szkolnym konkursie plastycznym dot. profilaktyki HIV pod hasłem: „HIV/AIDS – wiem, nie boję się ,toleruję”. Na wyróżnienie zasłużyły plakaty Denisa Bończyka, Sebastiana Inglota, Klaudii Szłapy i Filipa Kasprzaka. Najlepsze prace naszych kolegów wyeksponowano na korytarzu szkolnym.

Skip to content