AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

W poszukiwaniu informacji….

21LIS

W ramach edukacji czytelniczo – medialnej klasa 3 TL 21 listopada 2017 r. wraz z opiekunem, panią prof. Beata Szczok-Janotą, udała się do Biblioteki Pedagogicznej w Mysłowicach. Celem wycieczki było poznanie warsztatu informacyjno – bibliograficznego biblioteki naukowej. Podczas warsztatów młodzież miała okazję zapoznać się z zasobami biblioteki naukowej oraz nabyć umiejętności wyszukiwania konkretnych pozycji książkowych w katalogach. Spotkanie z pracownikami i przeprowadzone warsztaty pozwoliły młodzieży zdobyć umiejętność krytycznego wyboru różnorodnych form przekazów medialnych i uświadomić ich własne preferencje w tym zakresie.

Skip to content