AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

STYPENDYSTKI PREZESA RADY MINISTRÓW

08LIS
8 listopada 2017 r.  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
W tym gronie znalazły się trzy uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach: Agnieszka Benedykt z klasy 4 TSE, Justyna Kontny z 4 TLe oraz Weronika Kowalczyk z 3 THO.
 Uroczystość organizowaną przez z sosnowiecką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach  swoją obecnością uświetnili  pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty oraz pan Arkadiusz Watoła – Starosta Będziński, którzy pogratulowali laureatom wyróżnienia.
Po oficjalnej części i wręczeniu dyplomów prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu pani Ewa Kraus wygłosiła krótki wykład nt. efektywnego słuchania i komunikowana się. Na zakończenie gali zebrani wysłuchali recitalu Katarzyny Musiał podopiecznej Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.
Gratulujemy naszym koleżankom tak prestiżowej nagrody i mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym również znajdą się wśród nas uczniowie zasługujący na takie wyróżnienie.
Skip to content