CKZiU NAJLEPSZY WYBÓR NAUKA & ZABAWA STYPENDIA I GWARANCJA PRACY

SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

Regulamin rekrutacji

Informujemy, że w związku z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r. uległ zmianie termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o swiadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego  od 19 czerwca 2019 – 25 czerwca 2019.

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE

Uczniowie po gimnazjum

Regulamin rekrutacji – szkoły młodzieżowe 2019/2020

Wniosek o przyjęcie do szkół młodzieżowych


Uczniowie po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji – szkoły młodzieżowe  2019/2020

Wniosek o przyjęcie do szkół młodzieżowych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Regulamin rekrutacji – szkoła dla dorosłych 2019/2020

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla dorosłych