SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

Oferta kształcenia CKZiU w Mysłowicach rok szkolny 2019/2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych  kształcenie w następujących zawodach:

Technikum nr 1 i Technikum nr 3 (ul. Mikołowska 44):

 

 1. Technik informatyk
 2. Technik pojazdów samochodowych
 3. Technik mechatronik
 4. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 5. Technik organizacji turystyki
 6. Technik hotelarstwa
 7. Technik handlowiec

Technikum nr 2 (ul. Pocztowa 20):

 1. Technik mechanik
 2. Technik elektryk
 3. Technik elektronik
 4. Technik górnictwa podziemnego
 5. Technik ekonomista
 6. Technik logistyk

Ilość przewidywanych miejsc 300, w tym:

Dla absolwentów gimnazjum – 150 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 150 miejsc

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 (ul. Mikołowska 44):

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 3. fryzjer
 4. wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ul. Pocztowa 20):

 1. wielozawodowa

Ilość przewidywanych miejsc 180, w tym:

Dla absolwentów gimnazjum – 90 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 90 miejsc

 

szkoła

dla absolwentów gimnazjum

cykl kształcenia – 4 lata

dla absolwentów szkoły podstawowej

cykl kształcenia  – 5 lat

zawód liczba miejsc zawód liczba miejsc
Technikum nr 1 technik informatyk 10 technik informatyk 10
technik pojazdów samochodowych 10 technik pojazdów samochodowych 10
technik mechatronik 10 technik mechatronik 10
technik żywienia i usług gastronomicznych 10 technik żywienia i usług gastronomicznych 10
technik organizacji turystyki 10 technik organizacji turystyki 10
technik hotelarstwa 10 technik hotelarstwa 10
Technikum nr 2 technik mechanik 10 technik mechanik 10
technik elektryk 10 technik elektryk 10
technik elektronik 10 technik elektronik 10
technik górnictwa podziemnego 10 technik górnictwa podziemnego 10
technik ekonomista 10 technik ekonomista 10
technik logistyk 10 technik logistyk 10
Technikum nr 3 technik handlowiec 30 technik handlowiec 30
szkoła dla absolwentów gimnazjum

 

cykl kształcenia – 3 lata

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

cykl kształcenia  – 3 lat

zawód liczba miejsc zawód liczba miejsc
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 mechanik pojazdów samochodowych 20 mechanik pojazdów samochodowych 20
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10 monter robót wykończeniowych w budownictwie 10
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Wielozawodowa 30 wielozawodowa 30
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Fryzjer 10 fryzjer 10
Wielozawodowa 20 wielozawodowa 20

 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Technikum nr 1 i Technikum nr 3

Oddział- kierunek kształcenia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktowane w przebiegu rekrutacji Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (kandydat spośród zaproponowanych trzech wybiera dwa)
 technik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik informatyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik mechatronik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

 technik hotelarstwa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Geografia

2. Język angielski

3. Fizyka

technik organizacji turystyki

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Geografia

2. Język angielski

3. Fizyka

technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Biologia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Biologia

4. Język obcy

1. Język angielski

2. Chemia

3. Fizyka

 technik handlowiec

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Chemia

Technikum nr 2

Oddział- kierunek kształcenia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktowane w przebiegu rekrutacji Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (kandydat spośród zaproponowanych trzech wybiera dwa)
technik mechanik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik elektryk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik elektronik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

 technik górnictwa podziemnego

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

 technik ekonomista

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

technik logistyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

Spośród proponowanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń technikum wybiera do realizacji dwa. Dyrektor CKZiU zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących realizacji wybranych przedmiotów  w zakresie rozszerzonym z przyczyn organizacyjnych (np. zbyt mała ilość osób wybierających dany przedmiot lub inne trudności organizacyjne).

 Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Oddział- kierunek kształcenia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktowane w przebiegu rekrutacji Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji
mechanik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Zajęcia techniczne

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie

1. Język polski

2. Matematyka

3. Zajęcia techniczne

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Oddział- kierunek kształcenia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktowane w przebiegu rekrutacji Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji
Wielozawodowa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Zajęcia techniczne

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Klasa- kierunek kształcenia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktowane w przebiegu rekrutacji Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji
Fryzjer

1. Język polski

2. Matematyka

3. Zajęcia techniczne

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Wielozawodowa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Zajęcia techniczne

4. Język obcy

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020
Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla absolwentów  gimnazjów i absolwentów szkoły podstawowej od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.(W przypadku rejestracji uzupełniającej od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Do 28 czerwca 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 28 czerwca 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

 

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

 

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

 

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego      (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

 

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego   (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO:
Do 05 sierpnia 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 05 sierpnia 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 sierpnia 2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 sierpnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 sierpnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

 

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

 

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

 

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

 

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.