SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PREZYDIUM SAMORZĄDU

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Bołdys Jakub

Mrozik Kacper

Szula Patryk

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU

Natalia Wojciechowska

Liwia Golisz

Kamil Sroka

Marek Filipiak

Michał Dyczkowski

Martyna Kałuża