SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PREZYDIUM SAMORZĄDU

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Kacper Mrozik

Patryk Szula

Jakub Bołdys

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU

Natalia Wojciechowska

Katarzyna Ozga

Adam Stachoń

Marek Filipiak

Michał Dyczkowski

Wiktoria Kocurek