PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Turnusy dokształcania teoretycznego

HARMONOGRAM TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA KLAS WIELOZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Adresy ośrodków kształcenia:

Górnośląskie Centrum Edukacyjne
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
ul. Granitowa 130
43-155 Bieruń

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Planty Kowalskiego 3
41-709 Ruda Śląska

 

KLASA I SW  Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 1

(grupa wielozawodowa)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Cukiernik 25.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Bieruń
2 Piekarz 25.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Bieruń
3 Kucharz 13.05.2019 r.- 07.06. 2019 r. Gliwice
4 Ślusarz 25.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Gliwice

 

KLASA II SW Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 1

(grupa wielozawodowa)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Cukiernik 8.10.2018 r. – 2.11.2018 r. Bieruń
2 Piekarz 8.10.2018 r. – 2.11.2018 r. Bieruń
3 Blacharz samochodowy 5.11.2018 r. – 30.11.2018 r. Gliwice

 

KLASA III SW ZSZ nr 1

(oddział wielozawodowy)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Cukiernik 25.03.2019 r. – 25.04.2019 r. Bieruń
2 Mechanik pojazdów samochodowych 25.02.2019 r.- 22.03.2019 r. Bieruń
3 Fryzjer 25.03.2019 r. – 26.04.2019 r.

(przerwa świąteczna:

17-23 kwietnia 2019 r.)

Gliwice
4 Lakiernik 7.01.2019 r. – 1.02.2019 r. Gliwice

 

KLASA I MFW  Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 3

(oddział wielozawodowy)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Cukiernik 25.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Bieruń
2 Kucharz 13.05.2019 r. – 07.06.2019 r. Gliwice
3 Fryzjer Szkoła
4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
Szkoła

 

KLASA II MFW Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 3

(oddział wielozawodowy)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Sprzedawca 13.05.2019 r. – 7.06.2019 r. Bieruń
2 Kucharz 5.11.2018 r. – 30.11.2018 r. Gliwice
3 Fryzjer Szkoła
4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
Szkoła

 

KLASA III FW ZSZ nr 3

(oddział wielozawodowy)

L.p. Zawód Termin kursu Miejsce kursu
1 Piekarz 25.03.2019 r. – 25.04.2019 r. Bieruń
2 Cukiernik 25.03.2019 r. – 25.04.2019 r. Bieruń
3 Stolarz 08.04.2019 r.  – 10.05.2019 r. Ruda Śląska
4 Kucharz 25.03.2019 r. – 26.04. 2019 r.

(przerwa świąteczna:

17-23 kwietnia 2019 r.)

Gliwice
5 Sprzedawca 25.03.2019 r. – 25.04.2019 r. Bieruń
6 Fryzjer Szkoła