PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Technikum nr 1
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
II TI technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203 4 tygodnie

(160 godzin)

27.01.2020 r. – 21.02.2020 r.
II THO technik hotelarstwa

technik obsługi turystycznej

 

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu 422402

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej symbol cyfrowy zawodu 422103

4 tygodnie

(160 godzin)

27.01.2020 r. – 21.02.2020 r.
III TEO technik ekonomista

technik obsługi turystycznej

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista symbol cyfrowy zawodu 331403

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej symbol cyfrowy zawodu 422103

4 tygodnie

(160 godzin)

02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.
III TSI technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy zawodu 311513

4 tygodnie

(160 godzin)

04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.
III TI technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik informatyk symbol cyfrowy zawodu 351203 4 tygodnie

(160 godzin)

04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.
Technikum nr 2
Klasa Zawód Program nauczania Czas trwania praktyki Termin
III TLR technik logistyk

technik organizacji reklamy

Program nauczania dla zawodu technik logistyk symbol cyfrowy zawodu 333107

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy symbol cyfrowy zawodu 333906

4 tygodnie

(160 godzin)

04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.
III TME technik mechanik

technik elektryk

Program nauczania dla zawodu technik mechanik symbol cyfrowy zawodu 311504

Program nauczania dla zawodu technik elektryk symbol cyfrowy zawodu 311303

4 tygodnie 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.