Technik mechanik

To specjalista przygotowany do obsługi i serwisowania maszyn  i urządzeń. Może pracować w służbach utrzymania zakładów produkcyjnych, kopalń, warsztatów rzemieślniczych. Znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowo-naprawczych lub może założyć własna firmę. Uczniowie zostaną przygotowani do projektowania w profesjonalnym programie typu CAD.

 

Przedmioty zawodowe przygotowują do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

  • MG.20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Kształcone umiejętności:

  • obsługiwanie maszyn i urządzeń,
  • organizowanie procesu produkcji.
  • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,
  • wytwarzanie części maszyn i urządzeń,

 

Typowe miejsca pracy:

  • służby utrzymania ruchu,
  • wydziały mechaniczno-dołowe kopalń.
  • fabryki produkujące części maszyn,
  • wydziały obrabiarek skrawających.