Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Przedmioty zawodowe przygotowują do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

 • AU.22. Obsługa magazynów
 • AU 32. Organizacja transportu

Kształcone umiejętności:

 • organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych

 

Typowe miejsca pracy:

Technik logistyk to pewne zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, w komunikacji miejskiej i dystrybucji towarów, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

Zawód logistyka to zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. Sztuka negocjacji w logistyce, marketing, zarządzanie działalnością logistyczną – tego wszystkiego nauczysz się realizując ten kierunek kształcenia.