Technik górnictwa podziemnego

Wybierając zawód górnika eksploatacji podziemnej będziesz mógł:

 • podjąć ciekawą, stałą i odpowiednio opłacaną pracę w kopalni,
 • uzyskać gwarancję zatrudnienia, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 

Twoja przyszła praca będzie polegała na:

 • samodzielnym lub zespołowym wykonywaniu prac przy eksploatacji pokładów węgla kamiennego
 • obsłudze maszyn i urządzeń górniczych,
 • możesz też być zatrudniony we wszystkich działach kopalni niezbędnych do jej funkcjonowania.

 

W trakcie nauki w naszej szkole zdobędziesz:

 • niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw górnictwa podziemnego,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • znajomość przepisów prawa ogólnego i górniczego,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem górniczym niezbędnym w pracy,
 • niezbędną wiedzę ogólną do osobistego rozwoju.

 

W trzecim roku nauki zajęcia praktyczne  odbywają się pod ziemią, gdzie:

 • odbędziesz cykl szkoleń i wycieczek przygotowujących przygotowujących i ułatwiających podjęcie szkolenia praktycznego pod ziemią kopalni.
 • będziesz uczestniczył bezpośrednio w procesie produkcyjnym kopalni,
 • poznasz aktualne technologie wydobycia węgla oraz narzędzia i maszyny,
 • poznasz klimat i organizację pracy pod ziemią,

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy osiągną na koniec roku szkolnego średnią ocen 3,6 oraz zachowanie co najmniej „dobre”, otrzymują od drugiej klasy stypendium w wysokości 280 zł co miesiąc.

Za odbyte zajęcia pod ziemią uczeń otrzymuje ekwiwalent pieniężny na posiłek regeneracyjny oraz talon na mleko.