DLA UCZNIA

Biblioteka w CKZiU


Biblioteka w CKZiU realizuje następujące cele wynikające z Ustawy o bibliotekach:

  • Służy zachowaniu dziedzictwa narodowego;
  • Organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
  • Biblioteki szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.