DLA UCZNIA

Biblioteka w CKZiU


Biblioteka w CKZiU realizuje następujące cele wynikające z Ustawy o bibliotekach:
♦ służy zachowaniu dziedzictwa narodowego;
organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Na czas zamknięcia szkół jednym z zadań biblioteki powinno być wskazanie uczniom zastępstwa: gdzie mogą znaleźć darmowe książki. Poniżej przedstawiamy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków.

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587?fbclid=IwAR1DhUND_5rce0PZSc5XqPQFE-SJ-I9GzgE8myTloO45BB2PBmkQgFNvhDI