DLA RODZICA

Konferencje RP i spotkania z rodzicami

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

I SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

 

Najbliższe spotkanie z rodzicami:

5 września 2019 r.  – szczegółowa lista klas oraz sal

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

 5 IX  2019 (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców – 17:00

 

 10 IX 2019  (wtorek)

 • spotkanie Rady Rodziców – 17:00

 

  12 IX  2019  (czwartek)

 • konferencja RP – 16:00

 

  12 XI  2019  (wtorek)

 • wywiadówki dla rodziców – 17:00

 

  26 XI  2019  (wtorek)

 • konferencja RP – 16:00

 

  17 XII  2019  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP  – 16:00

 

  19 XII  2019  (czwartek)

 • wywiadówki dla rodziców   – 17:00

 

   4  II  2020  (wtorek)

 • konferencja RP – podsumowanie  półrocza  -16:00

 

  10 III  2020  (wtorek)

 • wywiadówki dla rodziców – 17:00

 

  21 IV 2020  (wtorek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP klas IV – 16:00

 

   12 V 2020  (wtorek)

 • wywiadówki dla rodziców – 17:00

 

   22 VI 2020 (poniedziałek)

 • konferencja klasyfikacyjna RP dla klas I, II, III – 16:00

 

   24 VIII 2020 (poniedziałek)

 • konferencja RP – podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 – 10:00

 

Pozostałe spotkania zespołów nauczycieli poszczególnych placówek organizują wicedyrektorzy według zaistniałych potrzeb.

Pozostałe spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według zaistniałych potrzeb.