DYREKCJA I KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

mgr inż. Ewa Zając

WICEDYREKTORZY I KIEROWNICY

mgr Tomasz Jeziorowski

mgr Edyta Jerzowska

mgr Adam Urbańczyk

dr Olga Miller

mgr Joanna Szafrańska

mgr inż. Lech Antos

mgr inż Tomasz Wybraniec

mgr inż. Jacek Urbańczyk

mgr Marcin Szwajcok

Godziny przyjmowania uczniów i rodziców:


Placówka nr 1, ul. Mikołowska 44 (zobacz na mapie).

 

Dyrektor CKZIU
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Edyta Jerzowska

Kierownik pracowni doradztwa zawodowego
mgr Marcin Szwajcok

Kierownik pracowni
informatycznych

mgr inż. Tomasz Wybraniec

Poniedziałek

15:30 - 16:30

09:00 - 10:00

15:30 - 16:30

Wtorek

16:00 - 17:00

08:00 - 9:00

Środa

15:00 - 16:00

08:00 - 09:00

Czwartek
Piątek

16:00 - 17:00

Placówka nr 4, ul. Mikołowska 44a (zobacz na mapie).

Wicedyrektor
mgr Tomasz Jeziorowski

Kierownik szkolenia praktycznego
dr Olga Miller

Kierownik pracowni
mgr inż. Jacek Urbańczyk

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Joanna Szafrańska

Poniedziałek09:00 - 10:00
Wtorek16:00 - 17:0008:00 - 09:00
Środa16:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 10:0016:00 - 17:00
Piątek15:00 - 16:0008:00 - 09:00

Placówka nr 2, ul. Pocztowa 20 (zobacz na mapie).

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Lech Antos

Poniedziałek
Wtorek

08:00 - 09:00

15:00 - 16:00

Środa
Czwartek

15:00 - 16:00

Piątek

10:30 - 11:30

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.